DET SNABBASTE SÄTTET ATT

ORDNA ETT VISUM

Över 10 miljoner resenärer har använt Comet

  1. Snabbt.  Comet är det snabbaste och enklaste sättet att ordna ett visum.
  2. Enkelt.  Comet kan hjälpa dig. Våra experter kan nås via telefon eller e-post.
  3. Säkert.  Comet använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.

På väg till Australien?

Ansök online och ordna ett elektroniskt visum för resor till Australien på bara ett par sekunder.   

Med ett ETA-visum kan du resa till Australien hur många gånger du vill inom 12 månader efter utfärdandedatumet.

Mer info

Är du på väg till USA?

Ansök online och ordna ett ESTA-tillstånd för resor till USA på bara ett par sekunder.

Ett ESTA-tillstånd är ett elektroniskt system för att få inresetillstånd till USA och är obligatoriskt för dem som är berättigade att använda programmet för viseringsundantag (VWP) för att resa till USA.

Mer info