Viktig information

Biometrisk data

Samtliga sökande i åldrarna 14 -70 år behöver lämna biometriska rutiner för att ansöka om visum till Kina. Din biometriska data, fingeravtryck lagras i upp till 5 år på Kinas visumcenter och under den perioden kan du ansöka om visum utan personligt besök.

När vi mottagit och genomgått din ansökan kommer en Comet handläggare att boka in dig för personlig inlämning på konsulatet.

Sökande som lämnat biometriska rutiner de senaste fem åren kan söka på nytt utan att lämna biometrisk data på nytt förutsatt att du ansöker om visum med det samma pass.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Kina för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Är du mellan 14-70 år och ansöker om visum till Kina måste du lämna fingeravtryck. Comet kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit era handlingar kommer vi färdigställa er ansökan, boka in er hos konsulatet för registering av fingeravtryck, vi kommer sedan lämna in era handlingar en dag innan ert planerade besök hos konsulatet. 

  Sökande som lämnat biometriska rutiner de senaste fem åren kan söka på nytt utan att lämna biometrisk data på nytt förutsatt att du ansöker om visum med det samma pass.

 2. Visumansökan och fotografi

  Färdigställ formuläret för dokumentberedningstjänsten, Kina Visum och skicka den tillsammans med dina resterade dokument till vårt kontor. Vi kommer lämna in er ansökningsblankett för Kina till konsulatet, när ni kommer för att registera era fingeravtryck kommer ni då behöva signera ansökningsblanketten på plats.

  Ladda upp ett foto här https://cometconsular.se/photo-service. För vägledning om hur du skickar in ett godkänt foto, se  fotoguide för Kina som du hittar i ditt ansökningspaket.

 3. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Vara daterad och ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserad till Kinesiska konsulatet
  • Inkludera resenärens passnummer
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Ange sökandens könstillhörighet och födelsedatum
  • Ange sökandens finansieringskälla under vistelsen i Kina
  • Ange vilket slags arbete sökanden ska utföra
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum 
  • Ange vilken slags affärsverksamhet som det inbjudande företaget bedriver
  • Ange relationen mellan sökanden och den inbjudande parten
  • Ange värdens namn och kontaktuppgifter, email och telefon
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel, stämpeln ska vara röd rund
  • Vara signerat för hand samt innehålla namnförtydligande, titel och kontaktuppgifter.

 4. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 5. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 6. Resenärer som inte är födda i samma land som deras nationalitet

  Resenärer som inte har haft svensk nationalitet sedan födsel men ansöker med svenskt pass behöver bistå med ett personbevis from Skatteverket.

 7. Personer som ansöker om flera inresor

  Resenärer som söker ett visum för multipla inträden måste ha besökt Kina minst två gånger de senaste 12 månaderna. Inrese- och utresestämplar måste kunna uppvisas i samband med ett eller flera tidigare viseringar.

 8. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Resenärer som har blivit utfärdade ett kinesiskt visum tidigare måste bistå med en kopia av det tidigare visumet.

  Om en kopia inte kan lämnas in behöver resenären skriva och signera ett intyg med förklaring om varför en visumkopia inte kan lämnas in.

 9. Återkommande besökare

  Ansökningsprocessen skiljer sig något för resenärer som tidigare har lämnat fingeravtryck hos konsulatet i Sverige. Ansökande måste bistå med de pass som resenären ansökte med vid tidigare tillfälle samt att resenären måste signera ansökan i original innan inlämning hos konsulatet. När vi fullföljt er ansökningsblankett kommer vi skicka den till er via krypterat email för signatur.

Viktig information

Biometrisk data

Samtliga sökande i åldrarna 14 -70 år behöver lämna biometriska rutiner för att ansöka om visum till Kina. Din biometriska data, fingeravtryck lagras i upp till 5 år på Kinas visumcenter och under den perioden kan du ansöka om visum utan personligt besök.

När vi mottagit och genomgått din ansökan kommer en Comet handläggare att boka in dig för personlig inlämning på konsulatet.

Sökande som lämnat biometriska rutiner de senaste fem åren kan söka på nytt utan att lämna biometrisk data på nytt förutsatt att du ansöker om visum med det samma pass.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Kina för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Är du mellan 14-70 år och ansöker om visum till Kina måste du lämna fingeravtryck. Comet kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit era handlingar kommer vi färdigställa er ansökan, boka in er hos konsulatet för registering av fingeravtryck, vi kommer sedan lämna in era handlingar en dag innan ert planerade besök hos konsulatet. 

  Sökande som lämnat biometriska rutiner de senaste fem åren kan söka på nytt utan att lämna biometrisk data på nytt förutsatt att du ansöker om visum med det samma pass.

 2. Visumansökan och fotografi

  Färdigställ formuläret för dokumentberedningstjänsten, Kina Visum och skicka den tillsammans med dina resterade dokument till vårt kontor. Vi kommer lämna in er ansökningsblankett för Kina till konsulatet, när ni kommer för att registera era fingeravtryck kommer ni då behöva signera ansökningsblanketten på plats.

  Ladda upp ett foto här https://cometconsular.se/photo-service. För vägledning om hur du skickar in ett godkänt foto, se  fotoguide för Kina som du hittar i ditt ansökningspaket.

 3. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 4. Personlig resplan

  En personlig resplan som sökanden har skrivit. Resplanen ska:

  • Ange resdatumen
  • Ange syftet med resan
  • Ange samtliga platser som ska besökas
  • Ha undertecknats av sökanden

 5. Personlig förklaring

  En personlig förklaring från sökande i original. Förklaringen ska:

  • Vara adresserad till Kinesiska konsulatet
  • Innehålla sökandens namn och födelsedatum
  • Innehålla sökandens fullständiga adress
  • Ange resans tidslängd och syfte
  • Innehålla information om den inbjudande parten, om tillämpligt
  • Vara undertecknad av sökande

 6. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 7. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Resenärer som inte är födda i samma land som deras nationalitet

  Resenärer som inte har haft svensk nationalitet sedan födsel men ansöker med svenskt pass behöver bistå med ett personbevis from Skatteverket.

 9. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Resenärer som har blivit utfärdade ett kinesiskt visum tidigare måste bistå med en kopia av det tidigare visumet.

  Om en kopia inte kan lämnas in behöver resenären skriva och signera ett intyg med förklaring om varför en visumkopia inte kan lämnas in.

 10. Återkommande besökare

  Ansökningsprocessen skiljer sig något för resenärer som tidigare har lämnat fingeravtryck hos konsulatet i Sverige. Ansökande måste bistå med de pass som resenären ansökte med vid tidigare tillfälle samt att resenären måste signera ansökan i original innan inlämning hos konsulatet. När vi fullföljt er ansökningsblankett kommer vi skicka den till er via krypterat email för signatur.

Guided-Entry Service

För att resa internationellt behöver du korrekt information, mycket planering och pålitligt expertis. Guided-entry är den mest avgörande tjänsten när det handlar om att navigera i denna komplexa eran. Vi erbjuder en konsultation med våra experter, en genomgång av er resplan, skräddarsydda uppdateringar och mycket mer. Upplev tryggheten med guided-entry

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Comet digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Comet

Snabbt.  Comet är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Comet kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Comet använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.