Sekretess- och cookiepolicy

Denna sekretesspolicy gäller för CIBT Inc., dess dotterbolag och alla varumärken inom CIBT och Newland Chase Portfolio of Brands (tillsammans 'CIBT', 'vi', 'vår' eller 'oss'). CIBT och Newland Chase CIBT är djupt engagerade i att ge våra kunder utmärkt service. Som en del av detta engagemang, tar vi det förtroende och den tillit som våra kunder och besökare ger oss på största allvar. Vi inser att det är vårt ansvar att skydda din integritet och att informera dig om våra rutiner för insamling av information genom vår sekretesspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver följande.

 • Den information som vi samlar in
 • Hur informationen vi samlar in används
 • CIBT och Newland Chases förklaringar om efterlevnad av den Europeiska unionens gemensamma dataskyddsförordning, GDPR
 • Hur vi samlar in information
 • Hur CIBT och Newland Chase skyddar din information
 • Hur du väljer bort att erhålla ytterligare kommunikation
 • Hur du kontaktar CIBT och Newland Chase
 • Länkar till andra webbplatser
 • CIBT och Newland Chases hållning till insamling av personuppgifter från barn
 • Ansvarsfriskrivning

CIBT och Newland Chase förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi gör ändringar som ändrar hur vi samlar in, använder eller delar personuppgifter publicerar vi ändringarna i denna sekretesspolicy. Du bör regelbundet granska denna sekretesspolicy så att du håller dig uppdaterad om våra senaste policyer och förfaringssätt. Vi kommer att notera ikraftträdandedatumet för den senaste versionen av vår sekretesspolicy i slutet av denna sekretesspolicy.

I vissa fall anlitas vi direkt av företag eller affärsgrupper, vilket resulterar i behandling av medarbetarinformation på deras begäran. När vi hänvisar till “arbetsgivare” nedan är det under dessa omständigheter som företag eller andra affärsgrupper har anlitat oss för att agera. Du kan när som helst, om du föredrar det, adressera eventuella problem direkt till din arbetsgivare, där så är tillämpligt.

Den information som vi samlar in

Genom att använda våra webbplatser och/eller våra tjänster kan vi samla in och begära information från dig och/eller din arbetsgivare som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, civilstånd, passnummer, anställningshistorik, utbildningsbakgrund, skattestatus, anställningsnummer, befattning och funktion, utlandsstatus, e-postadress samt betalnings- och transaktionsinformation för faktureringsändamål. Vid behov för tjänsten samlar vi in vissa personliga dokument som passkopior, utbildningsdokument, CV, visumkopior, födelsebevis och andra dokument.

Såvida CIBT och Newland Chase hanterar ditt visum eller migrationsärende kan ytterligare information begäras av destinationslandets ansökningsformulär. Dessa ytterligare objekt kan innehålla saker som din personliga information och familjeinformation, utbildningsbakgrund, anställningshistorik, resehistorik och ekonomiska register. I enlighet med vad som krävs för relevanta viserings- eller statliga myndigheter kan sådan ytterligare känslig information omfatta etnicitet, ras, religion, medlemskap i fackföreningar, hälsorelaterad information, biometri och information från brottsregister.

Annan information som vi samlar in kan inkludera information om marknadsförings och webbinteraktion såsom följande.

 • Data från frivilliga listor för marknadsföring, konsumentundersökningar eller offentligt tillgänglig information.
 • Unika ID, till exempel en cookie placerad på en dator, mobil eller enhets-ID.
 • Internet Protocol-adress (“IP-adress”)
 • Information om en enhet som information i HTTP-rubriker eller andra signaler för internetöverföringsprotokoll, webbläsare eller enhetstyp och version, operativsystem, användaragentsträngar och information om eller från närvaro eller användning av “appar” på mobila enheter.
 • Webbsökningstermer som en konsument har använt för att hitta och navigera till en webbplats.

I många fall som viseringsförlängningar, permanent uppehållstillstånd och andra fall relaterade till förändringar i anställning, kräver de tjänster vi tillhandahåller uppföljningstjänster. Om sådan uppföljning krävs används den information vi har samlat in tidigare för att tillhandahålla de ytterligare relaterade tjänster vilka vi har anlitats för.

Hur information används

Vi säljer inte dina personuppgifter till några tredje parter. Vidare kommer CIBT och Newland Chase inte att dela informationen med någon tredje part, förutom vad som annars anges i denna sekretesspolicy.

CIBT och Newland Chase kan dela personuppgifterna med tredje part för följande ändamål.

 • För att slutföra din begäran om visum, legalisering av handlingar eller process för ansökan om migration om det är nödvändigt för att tillhandahålla visum- och migrationstjänster till dig och din familj, inklusive utlämnande till myndigheter i form av ansökningar, fotografier och framställningar om visumförfrågningar och/eller förmåner i samband med migration. Detta kan innefatta att tillhandahålla känslig information som krävs för processen för ansökan om migration till exempel centrum för visumansökan, logistikföretag, leverantörer, översättare och advokater.
 • Det kan även krävas att dela data med företag som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss med vår affärsverksamhet inom visum- och migrationsansökan.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster, tillhandahålla överlägsen kundservice och identifiera marknadsmöjligheter.
 • I enlighet med vad som krävs enligt lag som svar på förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive uppfyllande av nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

CIBT och Newland Chase kan också använda informationen för att kommunicera med dig direkt via enkät, e-post eller direkt information, till exempel för att informera dig om nyhetsvärdiga ämnen och kommande händelser som kan vara av intresse för dig, eller för att kommunicera med dig angående din visum- eller passansökan eller migrationsärende. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka påminnelser om visum eller pass vars giltighet är på väg att upphöra eller migrationsstatus. Om du ej längre vill ta emot denna information, se avsnittet “Så här väljer du bort ytterligare kommunikation” nedan.

Sekretesspolicy för invånare i Kalifornien

Denna sekretesspolicy för invånare i Kalifornien kompletterar vår sekretess- och cookiepolicy och gäller endast för konsumenter i Kalifornien. Denna policy gäller inte (1) vår personal eller (2) personal som arbetar för våra affärspartners.

Denna sekretesspolicy använder vissa villkor vilka har de betydelser som ges till dem i California Consumer Privacy Act från 2018 och dess tillämpningsföreskrifter (“CCPA”). Konsumenter med funktionshinder kan komma åt denna policy i ett alternativt format genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Meddelande om insamling och användning av personuppgifter

Vi kan samla in och använda följande kategorier av personuppgifter om dig enligt nedanstående beskrivning.

 • Personliga identifierare som ett riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer eller andra liknande identifierare. Vi kan erhålla denna information från (1) dig, när du använder vår webbplats och sociala medieplattformar eller på annat sätt kommunicerar med oss, (2) offentligt tillgängliga databaser, (3) gemensamma marknadsföringspartners och evenemangssponsorer när de delar informationen med oss och (4) referenskällor. Vi kan dela denna information med leverantörer vilka tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig och hantera vår relation med dig.
 • Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster, såsom orderinformation och betalnings-, kredit- och transaktionsinformation för faktureringsändamål. Vi kan erhålla denna information från dig och dela den med leverantörer vilka tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster och hantera vår relation med dig.
 • Kommersiell information, inklusive produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts samt övrig inköpshistorik eller tendenser. Vi kan erhålla denna information från dig och dela den med leverantörer vilka tillhandahåller tjänster för vår räkning, exempelvis för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster och hantera vår relation med dig.
 • Internet och annan elektronisk nätverks- och aktivitetsinformation såsom webbhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med en webbplats, applikation eller annons. Vi kan få denna information från dig och genom användning av cookies på webbplatser eller appar samt webbfyrar. Vi kan erhålla denna information från dig och dela den med leverantörer vilka tillhandahåller tjänster för vår räkning, exempelvis för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster och hantera vår relation med dig.
 • Information om geolokalisering. Vi kan få denna information från dig och dina enheter via olika lokaliseringstekniker (såsom GPS) och dela denna information med leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning, som att tillhandahålla dig produkter och tjänster baserat på din geografiska plats.
 • Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information. Vi kan erhålla denna information från dig, rekryterare och referenskällor när du söker jobb hos oss eller blir anställd av oss. Vi kan använda och dela denna information med leverantörer vilka tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel för att hantera våra personalaktiviteter eller utföra bakgrundskontroller.
 • Vi kan dra slutsatser från någon av kategorierna av personlig information som listas ovan för att skapa en profil för dig angående dina preferenser, egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteendeattityder, intelligens, förmågor och skicklighet. Vi kan utveckla dessa slutsatser internt eller erhålla denna information från leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning, exempelvis till oss och vår verksamhet.

Vi säljer inte din personliga information för pengar. Vi kan använda de kategorier av personuppgifter som anges ovan för de ändamål som beskrivs i vår sekretess- och cookiepolicy. Vidare kan vi använda dessa kategorier av personuppgifter för vissa affärsändamål vilka anges i CCPA, enligt beskrivningen i denna tabell:

Affärsändamål Kategorier av personuppgifter
Utföra tjänster, inklusive att underhålla eller betjäna konton, tillhandahålla kundtjänst, bearbeta eller genomföra order och transaktioner, verifiera kundinformation, hantera betalningar, tillhandahålla reklam- eller marknadsföringstjänster, tillhandahålla analystjänster eller tillhandahålla liknande tjänster. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Kommersiell information - Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.
Granskning relaterad till en aktuell interaktion med dig och samtidiga transaktioner, inklusive, men inte begränsad till, räkning av annonsexponeringar till unika besökare, verifiering av positionering och kvalitet på annonsexponeringar samt granskning av efterlevnad. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Kommersiell information - Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.
Kortvarig, övergående användning, inklusive, men inte begränsad till, den kontextuella anpassningen av annonser som visas som en del av samma interaktion. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Kommersiell information - Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.
Identifiering av säkerhetsincidenter, skydd mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet och lagföring av de ansvariga för denna aktivitet. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Kommersiell information - Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.
Felsökning för att identifiera och reparera fel som försämrar existerande avsedd funktionalitet. Personliga identifierare - Internet och annan information om elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering.
Genomförande av intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Kommersiell information - Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Information om geolokalisering. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.
Genomförande av aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet som ägs, tillverkas, tillverkas för eller kontrolleras av oss och för att förbättra, uppgradera eller förbättra tjänsten eller enheten som ägs, tillverkas, tillverkas för eller kontrolleras av oss. Personliga identifierare - Information som är nödvändig för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster. Information om internet och annan elektronisk nätverks- och appaktivitet. Yrkesmässig-, anställningsrelaterad- och pedagogisk information samt slutsatser.

Vår tidigare insamling, användning och utlämnande av personuppgifter

Vi kan ha samlat in och använt din personliga information, enligt beskrivning i avsnittet ovan, under tolvmånadersperioden före datumet för denna sekretesspolicy. För varje kategori av personuppgifter som samlas in under tolvmånadersperioden före datumet för ikraftträdande för denna policy beskriver vi också ovan de (1) kategorier av källor från vilka vi kan ha fått personuppgifterna och (2) kategorier av tredje parter som vi kan ha delat informationen med.

Under den föregående tolvmånadersperioden kan vi ha lämnat ut var och en av de kategorier av personuppgifter som anges ovan till tredje part för affärsändamål.

Kaliforniens sekretessrättigheter för konsumenter

Du har vissa val vad beträffar dina personuppgifter, enligt beskrivningen nedan.

 • Tillgång Du kan ha rätt att två gånger under en tolvmånadersperiod begära ut de personuppgifter som vi har samlat in, använt och lämnat ut inom de senaste tolv månaderna.
 • Borttagning Du kan ha rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har samlat in från dig.

För att skicka in en begäran om åtkomst eller radering, vänligen gör det genom (1) att skicka e-post till [email protected] eller (2) ringa oss på: 1-800-929-2428.

För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till dina personuppgifter eller uppfyller din begäran. Såvida du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi kräva att du lämnar någon av följande uppgifter: kontaktuppgifter, engångslösenord, information om dina interaktioner med oss eller information som du har skickat in. Vidare, om du ber oss att förse dig med specifika personuppgifter, kräver vi att du undertecknar en deklaration under mened vilken styrker att du är den konsument vars personuppgifter är föremål för begäran.

Om du utser en auktoriserad representant för att göra en begäran kräver vi att din auktoriserade representant ger oss antingen (1) din fullmakt som bemyndigar den auktoriserade representanten att agera för din räkning eller (2) ditt skriftliga tillstånd som tillåter den auktoriserade representanten att begära tillgång till dina personuppgifter för din räkning. Såvida din auktoriserade representant ger oss ditt skriftliga tillstånd, kräver vi även att du verifierar din egen identitet direkt hos oss.

I samband med din begäran behöver du göra följande.

 • Förse oss med tillräcklig information som gör det möjligt för oss att rimligen verifiera att du är den person som vi samlade in personuppgifter om eller en auktoriserad representant.
 • Beskriva din begäran i tillräckliga detaljer som gör att vi kan förstå, utvärdera och svara på din begäran korrekt.

Om du väljer att utöva någon av dina rättigheter enligt CCPA har du rätt att inte behandlas diskriminerande av oss. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi komma att ta ut en rimlig avgift för att uppfylla din begäran.

Barns personuppgifter

Vi säljer inte personlig information om minderåriga under 16 år utan bekräftande tillstånd om vi har faktiska kunskaper om individens ålder.

Sekretessrättigheter enligt California Civil Code Section 1798.83 ('Shine the Light')

Enskilda användare i Kalifornien (enligt definitionen nedan) kan begära information om våra utlämnanden av vissa kategorier av personuppgifter till tredje part (dvs. våra dotterbolag) för dessa tredje parters direktmarknadsföringsändamål.

Som nämnts ovan kan vi lämna ut personuppgifter till dotterbolag till CIBT och Newland Chase, vilka kan använda denna information för samtliga ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Eftersom separata juridiska enheter anses vara 'tredje part' för tillämpningen av California Civil Code Section 1798.83 och viss kommunikation från våra dotterbolag kan ses som att marknadsföra deras tjänster, tillhandahåller vi följande information för invånare i Kalifornien som har gett oss sina personuppgifter under skapandet av eller under loppet av ett etablerat juridiskt tjänsteförhållande som främst är för personligt-, familje- eller hushållsändamål ('Enskilda användare i Kalifornien').

Enskilda användare i Kalifornien ska skicka in sina förfrågningar till oss antingen via e-post [email protected] eller via post på följande adress:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102

Ytterligare information om vår sekretesspolicy i Kalifornien

Såvida du har frågor om dessa sekretesspolicyer, vänligen kontakta oss på:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102

E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: 1-800-929-2428

Sekretessrättigheter för Nevadas invånare och användare

Du har rätt att styra oss att inte sälja viss personlig identifierbar information som vi samlar in om dig på våra webbplatser eller andra onlinetjänster genom att mejla oss på [email protected]. Denna information inkluderar ditt förnamn eller förnamnets initial och efternamn i kombination med ditt personnummer, körkortsnummer, körkortets kortnummer eller ID-kortnummer, kontonummer, kreditkortsnummer eller betalkortsnummer, i kombination med eventuell nödvändig säkerhetskod, åtkomstkod eller lösenord som skulle ge åtkomst till ditt ekonomiska konto, medicinskt ID-nummer eller ett ID-nummer för sjukförsäkringen. användarnamn, unik identifierare eller e-postadress i kombination med ett lösenord, en åtkomstkod eller en säkerhetsfråga och ett svar som skulle ge åtkomst till ett online-konto.

Vidare kan du granska och begära att vi ändrar den personligt identifierbara informationen som vi samlar in om dig på våra webbplatser eller andra onlinetjänster genom att skicka e-post till oss på[email protected].

Våra tjänsteleverantörer och andra tredje parter kan samla in personligt identifierbar information om dina online-aktiviteter över tid och på olika webbplatser eller onlinetjänster när du använder dessa.

Observera dock att vi inte säljer din personligt identifierbara information för pengar.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) Efterlevnad

Laglig grund för insamling av personuppgifter - CIBT och Newland Chase samlar in och behandlar personuppgifter för att tillgodose din begäran om visum, pass, legalisering av handlingar eller migrationsärende och vår kontakt med dig. Denna information samlas in och behandlas i enlighet med lokala lagar inklusive GDPR-regler i EU och Schweiz. För de personer som omfattas av GDPR samlas allmänna personuppgifter in och behandlas på grundval av det avtal som bildats eller ska bildas mellan oss men ytterligare känsliga personuppgifter samlas in och behandlas enligt den rättsliga grunden för samtycke. Genom att göra beställningen och ge ditt samtycke ger du CIBT och Newland Chase följande rättigheter.

 • Rätten att samla in dina personuppgifter
 • Rätten att behandla dina personuppgifter
 • Rätten att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer och statliga organ efter behov, till exempel statliga myndigheter, visumansökningscentrum, logistikföretag, leverantörer, översättare och advokater vilka är relevanta för din begäran om tjänster.

Du behåller rätten att återkalla ditt samtycke när som helst.

Rätten att radera dina personuppgifter När som helst har du rätt att begära att CIBT och Newland Chase raderar de personuppgifter du har lämnat till oss. CIBT och Newland Chase kommer att radera alla data så länge det är rättsligt tillåtet enligt de lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma. Du kan göra denna begäran genom att skicka e-post till [email protected]. Följande kommer då att inträffa.

 • CIBT och Newland Chase kommer att bekräfta din begäran.
 • CIBT och Newland Chase kommer att granska din specifika begäran och dess ursprungsland och avgöra om vi enligt gällande lag har rätt att tillgodose denna begäran.
 • CIBT och Newland Chase kommer då antingen att
  • informera dig om att dina uppgifter har raderats från våra system eller
  • informera dig om det datum då CIBT och Newland Chase enligt gällande lag har rätt att ta bort dessa data från våra system med tanke på typen av data och ursprungslandet.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter När som helst har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter vilka innehas av CIBT. För att göra en begäran om tillgång till dina uppgifter krävs en personlig identifiering på en CIBT- och Newland Chase-anläggning med ett av myndigheterna utfärdat ID. Efter validering av beställarens identitet kommer CIBT och Newland Chase att tillhandahålla dina personuppgifter i enlighet med våra policyer.

Internationell överföring av dina personuppgifter Din personliga information kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi engagerar tjänsteleverantörer. Genom att använda våra tjänster medger du att du har förstått att din information kommer att överföras till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive USA, vilka kan ha regler för dataskydd som skiljer sig från ditt lands. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Några av länderna som inte är europeiska ekonomiska samarbetsområdet erkänns av Europeiska kommissionen, Storbritannien och Schweiz för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES, Storbritannien eller schweiziska standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns här). För överföringar från EES, Storbritannien eller Schweiz till länder som inte anses lämpliga av Europeiska kommissionen, Storbritannien eller Schweiz har vi vidtagit lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller avtal vilka godkänts av den schweiziska kommissionsledamoten, för att skydda dina personuppgifter.

För dataöverföringar från EES, Storbritannien eller Schweiz till USA, har CIBT och Newland Chase vidtagit lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller avtal som godkänts av den schweiziske kommissionsledamoten, för att skydda dina personuppgifter.

Klagomål till tillsynsmyndigheten Om du anser att vi har brutit mot dina rättigheter enligt GDPR kan du klaga till dataskyddsmyndigheten i det land där du är bosatt eller till den ledande tillsynsmyndigheten på https://ico.org.uk/concerns/ eller per telefon på +44 303 123 1113. En förteckning över EU:s dataskyddsmyndigheter finns på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Individer i Schweiz ska kontakta den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (den schweiziska kommissionsledamoten) för beslut. Information om den schweiziske kommissionsledamoten finns på: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

INFORMATION SOM VI DELAR OCH ÖVERFÖR

Vi kan dela vissa av dina personuppgifter med andra CIBT- och Newland Chase-kontor för att ge dig information som är relevant för dina intressen och för att sätta dig i kontakt med rådgivare som kan vara användbara för dig. För dessa ändamål kan din personliga information behandlas i eller nås från CIBT- eller Newland Chase-kontor belägna i jurisdiktioner som inte har motsvarande dataskyddslagar som de i ditt bosättningsland.

Vi skyddar dina data inom CIBT- och Newland Chase-koncernen genom användning av Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler om dataskydd.

Personuppgifter kommer att delas med företag som tillhandahåller tjänster enligt avtal med oss för de ändamål vilka beskrivs i detta sekretessmeddelande som kan vara belägna i ett annat land än du. När vi överför dina personuppgifter förlitar vi oss på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler om dataskydd med tjänsteleverantörer eller godkända bindande företagsregler vilka skyddar dina uppgifter.

Om du har några frågor om våra rutiner för informationshantering eller om du vill få tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta vårt kontor för dataskydd på: [email protected].

Du kan ha andra rättigheter inom EU, Storbritannien samt andra platser

Du har rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter, för att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och för att få de personuppgifter du tillhandahålls i ett strukturerat, maskinläsbart format. Vidare kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt där vi inte behöver behandla uppgifterna för att tillgodose ett avtalsenligt eller annat rättsligt krav). Då vi har bett om ditt samtycke kan du återkalla detta samtycke när som helst.

Dessa rättigheter kan begränsas, till exempel om infriandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag behöver behålla eller har tvingande legitima intressen att behålla. Såvida du har olösta problem har du rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet där du är bosatt, där du arbetar eller där du anser att det har skett en överträdelse av dataskyddsförordningen.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande, varefter vi kommer att vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter eller spara dem i en form som inte längre identifierar dig.

Hur vi samlar in information

Vi kan samla in information från dig på följande sätt.

 • Genom att fråga Vi kan samla in personuppgifter från dig genom att be dig att lämna dem till oss. CIBT och Newland Chase samlar endast in information som behövs för att hjälpa oss att tillhandahålla den tjänst du efterfrågar.
 • Cookies CIBT och Newland Chase använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som finns på din dator för att identifiera dig som en unik användare. Cookies kan också göra det möjligt för oss att spåra din status eller dina framsteg när du efterfrågar våra tjänster eller vår information. CIBT och Newland Chase använder tredjeparts-cookies för att utföra funktioner för vår räkning såsom dataanalys och marknadsföring. De data som vi lämnar till sådana tredje parter är anonyma och avslöjar inte specifika personuppgifter relaterade till våra kunder. Denna data används för specifika funktioner som kräver bred användarstatistik, vilket hjälper till att förbättra den övergripande kundupplevelsen hos CIBT och Newland Chase. Om du önskar, kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller så kan du manuellt radera enskilda eller alla cookies på din dator genom att följa anvisningarna i din webbläsares hjälpguide. Dock, om din webbläsare är inställd på att avvisa cookies eller om du manuellt raderar cookies kan du få vissa problem med att komma åt och använda några av de sidor och funktioner som för närvarande finns på webbplatsen, eller sidor som vi kan lägga ut på webbplatsen i framtiden. Vi svarar inte på webbläsarens signaler för att “inte spåra”, men vi kommer att fortsätta att övervaka relevant lagstiftning och policyuppdateringar och justera vår strategi för att “inte spåra” efter behov.
 • Webbfyrar En webbfyr är en elektronisk fil på en webbsida som möjliggör att vi kan räkna och känna igen användare som har besökt den sidan förut. Exempelvis kan en webbfyr användas i HTML-formaterad e-post för att avgöra svar på vår kommunikation och mäta dess effektivitet. Till exempel, om du får ett e-postmeddelande från oss och klickar på en länk i e-postmeddelandet för att nå webbplatsen. Du kan i allmänhet undvika webbfyrar i e-post genom att stänga av HTML-skärmen och bara låta textdelen av din e-post visas.
 • Webbserverloggar Webbserverloggar är aktivitetsposter som skapats av datorn och som levererar de webbsidor du efterfrågar till webbläsaren. Till exempel kan en webbserverlogg registrera sökordet du angav eller länken du klickade på för att ge dig åtkomst till webbsidan. Webbserverloggen kan också registrera information om din webbläsare, till exempel din IP-adress och de cookies som servern ställt in i din webbläsare.

Skydda din information

Att skydda de personuppgifter vi erhållit från dig är av avgörande betydelse för CIBT och Newland Chase. Även om det alltid finns en viss risk med att överföra information via internet, strävar vi efter att skydda oss mot missbruk av all personuppgifter som vi erhåller från dig via vår webbplats. Data från CIBT och Newland Chase skyddas av TLS-teknik (Industry Endorsed Transport Layer Security). TLS är det mest spridda säkerhetsprotokollet som används idag och används för webbläsare och andra program som kräver att data överförs på ett säkert sätt i ett nätverk. Denna teknik säkerställer säker överföring av alla data, inklusive personuppgifter och kreditkortsinformation. Genom att vidta dessa åtgärder kan kunderna hos CIBT och Newland Chase känna sig trygga i vetskapen om att deras data skyddas när de använder vår webbplats.

Radering av din information

Vi kommer att spara och använda din information endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, statliga revisionskrav, i syfte att kunna lösa tvister och fullfölja våra avtal (inklusive de som överenskommits med våra kunder). I slutet av en sådan period kan vi efter eget gottfinnande radera dessa personuppgifter utan föregående meddelande till dig.

Hur du väljer bort att erhålla ytterligare kommunikation

Vi ger användare möjlighet att välja bort att ta emot ytterligare kommunikation från oss på deras begäran. För att välja bort ytterligare kommunikation kontakta oss via e-post [email protected].

Hur du kontaktar CIBT och Newland Chase

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post [email protected].

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. CIBT och Newland Chase ansvarar inte för sekretessföreskrifter eller innehåll på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig till att läsa sekretesspolicyerna för dessa webbplatser innan du överför personlig identifierbar information till tredje part. Information som samlas in av tredje part regleras inte av denna sekretesspolicy. Länkar till en webbplats som ägs av en tredje part utgör inte ett stöd, godkännande, association, sponsring eller tillhörighet med den länkade webbplatsen om inte annat anges.

Webbplatsen kan innehålla sociala mediefunktioner, till exempel Facebooks “Gilla-knapp” och “widgets” (användargränssnittskomponenter), till exempel knappen “Dela” eller interaktiva miniprogram som körs på webbplatsen. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på webbplatsen och kan även ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och “widgets” tillhandahålls antingen av en tredjepartsvärd eller av en värd direkt på webbplatsen. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av den sekretesspolicy hos det företag som tillhandahåller den.

Personuppgifter från barn

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från individer under 18 år. Som förälder eller vårdnadshavare ska du inte tillåta dina barn att lämna ut personuppgifter utan ditt tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

Samtidigt som alla ansträngningar görs för att tillhandahålla korrekt information ändras kraven på resevisum och pass ständigt och det kan finnas en fördröjning innan vi informeras om sådana ändringar. Således kan vi inte garantera fullständig noggrannhet vid alla tillfällen. Bearbetningstider och avgifter som anges är endast för vägledning och kan inte garanteras. Om “inget” resevisum anges, rekommenderar vi att denna information bekräftas av transportören och relevant ambassad eller konsulat. CIBT och Newland Chase rekommenderar att man erhåller resevisum före resan. Om information om resevisum ges vid ankomsten rekommenderar vi alltid bekräftelse av denna information med flygbolaget och ambassaden eller konsulatet före resan. Researrangemang bör inte bekräftas innan visumet eller passet utfärdats, såvida det inte krävs särskilt för det konsulatet. I sådana fall bör återbetalningsbara arrangemang göras.

När du köper tjänster från vår webbplats gäller våra Användarvillkor för köpet.

Datum för ikraftträdande: den 19 februari 2021.