Comet fungerar som din förbindelselänk till den internationella marknaden genom snabb och effektiv hantering av visumansökningar, legalisering, översättning, rörlighet och dokumentlogistik.

Comet hjälper företag och privatpersoner att resa till och verka på utländska marknader lika enkelt och effektivt som i hemlandet. Vi öppnar världen för dig och ditt företag. Vår mission

Världen har förändrats en hel del sedan Comet grundades 1985. På den tiden stod affärsresenärer själva i kö på ambassader och konsulat för att söka visum. Vissa anlitade taxichaufförer, sekreterare och budfirmor för sina ärenden, med varierande framgång.

Det var det som gav oss vår affärsidé: att hantera hela ansökningsprocessen åt kunderna, så att de frigör tid, sparar pengar och slipper besvär. Det visade sig att många kunder med internationell verksamhet gärna ville ha hjälp också med andra viktiga uppgifter i samband med visumansökan. Därför började vi erbjuda legalisering av dokument genom Handelskammaren och andra instanser, liksom professionell översättning av intyg, diplom och liknande till och från alla språk.

Då som nu kunde företag med begränsad tillgång på tid och personal helt enkelt inte hantera dessa uppgifter själva på ett kostnadseffektivt sätt.

Det gjorde att vi kunde skapa vår egen nisch. Vi tillgodosåg ett stort men outtalat behov av en professionell, snabb och pålitlig tjänst som gjorde det betydligt enklare för företag att verka internationellt. Sedan dess har vi byggt upp en stark närvaro på den nordiska affärsresemarknaden och har vid det här laget samlat på oss 30 års erfarenhet av att erbjuda utmärkta tjänster som svarar mot våra kunders behov.

Som en ledande nordisk partner för konsulär information, dokument- och visahantering bidrar Comet till att göra det enklare att lyckas med internationell verksamhet i en allt mer globaliserad och öppen värld. Vår vision
De svarar alltid snabbt. Varje gång jag har en fråga om visumansökningar eller legalisering ger de mig hjälp och råd. Grete Hough, Norwegian Refugee Council
Comet gör alltid det lilla extra för att se till att våra ansökningar hanteras snabbt och korrekt så att vi kan hålla våra ofta mycket korta deadlines. Deras konsulter vägleder oss och får oss alltid att känna oss trygga genom hela processen. Annika Bloch Christensen, Chief of Staff, Drive Studios
Comet Consular Services hjälper oss att uppfylla våra plikter gentemot kunderna när det gäller sekretess och informationssäkerhet och är en tillförlitlig partner åt vilken vi tryggt kan anförtro personuppgifter. Monica Mascarenhas & Annette Fogt, Visa Consultants, American Express Global Business Travel
Vi måste ofta skicka våra medarbetare till länder med ganska komplexa visumkrav. Med sina kunniga och professionella medarbetare är Comet helt avgörande för oss i den processen. Dorthe Pedersen, Management Secretary, Riantics A/S

Informationstekniken och digitaliseringen har förändrat näringslivet i grunden. Dagens marknader är världsomspännande, konkurrensen är hård och marginalerna små. Men även om allt större delar av affärsverksamheten sköts digitalt, är det fortfarande viktigt att möta affärspartners ansikte mot ansikte.

De komplexa visum- och legaliseringsprocesserna står i skarp kontrast till den uppkopplade världen där allt sker med en knapptryckning. Ambassadernas varierande öppettider och komplicerade rutiner gör visumansökningsprocessen till en kostsam och tidskrävande utmaning för resenärer och samordnare.

Våra tjänster har naturligtvis ett pris – men totalt sett är priset betydligt lägre än kostnaden för att hantera hela processen själv, för att köa på ambassaden är inte din kärnverksamhet.

Att ansöka om visum för en enskild person som ska åka på affärsresa kräver som minimum att man:

 • inhämtar, kontrollerar och läser relevant information
 • letar upp, fyller i och dubbelkollar rätt ansökningsformulär
 • reser till ambassaden, ofta flera gånger, vilket kostar tid och pengar
 • står i kö på ambassaden
 • betalar för expressleverans eller åker till ambassaden igen för att hämta dokumenten.

Allt detta kräver många timmar eller till och med hela dagars arbetsinsats och resor, på bekostnad av din vanliga verksamhet. Vad är en hel arbetsdag på kontoret värd för dig?

Skälet till att kunderna fortsätter att välja oss är att vi har erfarna, kunniga och serviceinriktade medarbetare och erbjuder tjänster som gör skillnad

 • Vi hanterar komplexa frågor, ger dig all information du behöver och löser eventuella problem i tid. Vi ser till att du kommer fram i tid, med alla papper i ordning.
 • Vi erbjuder en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv lösning och en samlad kontaktpunkt för allt du behöver ordna i samband med visumansökningar och legalisering.
 • Vi erbjuder bättre överblick över kostnaderna och enklare fakturering och avgiftshantering.
 • Vi ser till att du följer alla gällande regler när du ska gå in på nya marknader med komplexa regelverk och krav.
image description

Vår ledning

 1. Mats Collberg

  Chief Executive Officer

  matcol@cometconsular.se

 2. Mikkel Sloth Wismann

  Chief Operating Officer

  mikwis@cometconsular.dk

 3. Cattis Bragman

  Director HR & Administration

  catbra@cometconsular.se

 4. Roger Aanderud-Larsen

  Chief Information Officer

  rogjoh@cometconsular.no

 5. Liselotte Carlén

  Strategic Senior Advisor

  liscar@cometconsular.se

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy anger de grundläggande principerna för hur vi agerar och uppträder för att erbjuda våra kunder marknadens bästa tjänster.

 • Vårt viktigaste kvalitetsmått är hur nöjda kunderna är med vårt arbete.
 • Vi har tydliga målsättningar och krav för vårt arbete och utvärderar regelbundet resultaten. Rätt kvalitet uppnås när vi når våra uppsatta mål.
 • Vi har fokus på förebyggande åtgärder och strävar efter att göra ett felfritt arbete. Vi sätter upp tydliga resultatmål som vi regelbundet kommunicerar till hela organisationen för att se till att alla arbetar för att uppnå dem.
 • Hos oss är kvalitet varje medarbetares personliga ansvar och en uppgift för oss alla. Ständig utveckling är ett självklart arbetssätt inom Comet Consular Services.
 • Vår målsättning är bygga ett företag som medarbetarna är stolta över att arbeta för och som de upplever kommunicerar med dem, lyssnar på dem och kommer med lämpliga svar, uppskattar dem och investerar i dem.

 

Miljöpolicy

Comet ska alltid, och utifrån kundens krav och Comets egna resurser och förutsättningar, arbeta för att:

 • minska miljöpåverkan från våra fordon
 • ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • uppnå Comet Consular Services miljömål
 • se till att vårt arbete styrs av både ekonomiska hänsyn och vad som är tekniskt och miljömässigt motiverat.

Comet Consular Services är medlem av