Viktig information

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Mötesbokningssystem

  Thailands ambassad använder sig av ett bokningssystem för inlämning av visumansökningar. Behandlingstiden startar efter att en bokad tid har gjorts.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://cometconsular.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ange sökandens lön
  • Inkludera resenärens anställnignsdatum
  • Varför resenären ansöker om flera inresor, om tillämpligt
  • Innehålla en detaljerad resplan om resenären ansöker om flera inresor
  • Inkludera en ID-kopia av den som signerat brevet

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats  

 6. Information om företagsregistrering

  Sökande måste skicka in en kopia av företagsregistreringen (Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket) i Sverige. Detta dokument ska:

  • Vara undertecknat av en person som bolagsstyrelsen har befullmäktigat
  • Vara försedd med företagsstämpeln
  • Vara högst 6–12 månader gammalt.

  Egenföretagare måste bistå med en kopia av deras senaste bankuttdrag.

 7. Registreringsbevis

  Följande handlingar krävs:

  • En nyligen genomförd och komplett officiell registrering av företaget i Thailand
  • Kvitto på skattebetalningen

  Vänligen notera att samtliga handlingar måste ha undertecknats av en person som bolagsstyrelsen har befullmäktigat och vara försedda med företagsstämpeln.

 8. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 9. Försäkringsbevis

  Kopia av reseförsäkringsbeviset. Försäkringsbeviset ska ange:

  • Sökandens fullständiga namn
  • Att försäkringen är giltig för destinationslandet
  • Försäkringens giltighetstid

 10. Bevis för researrangemang

  Resenärer måste bifoga en kopia av karantänshotell samt flyg

 11. Deklarationsformulär

  Ett fullständigt kompletterande formulär kallat "Travel declaration form" som kan hittas i Comets ansökningspaketet

 12. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

 13. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 14. Tidigare besök i gula febern drabbade områden

  Resenärer som tidigare har besökt ett gula febern drabbat område (Central och Sydamerika samt Afrika) inom de senaste tre månaderna måste bistå med en kopia på sitt  gula febern vaccinationsintyg. Resenärer kommer även behöva uppvisa detta vid ankomst.

Viktig information

Exempel på visumkrav vid turistresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 3. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 4. Bevis på finansiella medel

  En kopia av resenärens bankutdrag som visar ett saldo på minimum 155.000 SEK

 5. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

 7. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Personer som ansöker om flera inresor

  Sökande som ansöker om visum för flera inresor ska tillhandahålla:

  • En kopia av ett nyligen utfärdat kontoutdrag som visar ett saldo på minst 57 000 SEK.
  • Ett brev från arbetsgivaren, som har skrivit på företagets brevpapper och undertecknats av arbetsgivaren, samt anger sökandens personuppgifter, funktion, lön och arbetsbeskrivning. Brevet ska ha skrivits på engelska.  Sökande som är egenföretagare ska tillhandahålla ett tillstånd för affärsverksamhet eller ett registreringsbevis för företag som uppvisar sökandens namn.   Sökande som studerar ska tillhandahålla antagningsbeviset i original från skolan/högskolan/universitet på engelska.
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen som visar att boendet har bokats för hela resans tidslängd

 9. Sökande som är över 50 år gamla

  Sökande som är över 50 år gamla och som planerar att stanna i Thailand i över 60 dagar rekommenderas att ansöka om ”Non-Immigrant O Visa” (sv. O-visum för icke-invandrare). Comet kan hjälpa dig med ansökan.

 10. Tidigare besök i gula febern drabbade områden

  Resenärer som tidigare har besökt ett gula febern drabbat område (Central och Sydamerika samt Afrika) inom de senaste tre månaderna måste bistå med en kopia på sitt  gula febern vaccinationsintyg. Resenärer kommer även behöva uppvisa detta vid ankomst.

Snabbkoll visum

Innehavare av svenska pass: Kontrollera om du behöver ett visum för ditt resmål.

Visa alla länder

Tjänst med digitalfoton

Comet digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Comet

Snabbt.  Comet är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Comet kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Comet använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.