Exempel på visumkrav vid affärsresor till Angola för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i nio månader efter avresedatum

 2. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 3. Fotografi

  Du behöver skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto elektroniskt så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://cometconsular.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://cometconsular.se/bcl-order för att börja.

  Alternativt kan du använda exemplet på Garantibrev som du hittar på https://cometconsular.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf och var noga med att använda exakt samma uttryck och format som i exemplet för att undvika ett avslag och möjliga dröjsmål med handläggningen av din visumansökan. 

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Vara högst en månad gammalt

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Skall vara undertecknat
  • Det ska ha stämplats av Angolas utrikesministerium

 6. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Vaccinationsintyg mot Gula febern

  En tydlig fotokopia i färg av giltigt vaccinationsintyg mot Gula febern

 9. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Exempel på visumkrav vid turistresor till Angola för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Viseringsfritt för en vistelse i upp till 90 dagar per år. Krav på resenären:

  • Får ej överskrida en vistelse om 30 dagar per resa
  • Inneha ett pass som är giltigt i minst ytterligare sex månader efter inresa med en tom visumsida
  • Inneha bevis på tillräckliga penningmedel
  • Inneha flygbiljetter för fortsatt resa/returresa
  • Inneha dokument som bevisar syftet med resan
  • Inneha alla nödvändiga dokument för nästföljande destination
  • Kontrollera med sitt flygbolag att viseringsfri ombordstigning tillåts eftersom sådana bestämmelser kan komma att ändras
  Det krävs visum för vistelser som varar längre än 30 dagar. Kraven finns i Comet-ansökningspaketet.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i nio månader efter avresedatum

 3. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 4. Fotografi

  Du behöver skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto elektroniskt så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://cometconsular.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 5. Bevis på finansiella medel

  Detta ska tillhandahållas i form av kopior av sökandens tre senaste kontoutdrag. Kontoutdragen ska:

  • Vara i original
  • Ha stämplats och undertecknats av banken

 6. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Vaccinationsintyg mot Gula febern

  En tydlig fotokopia i färg av giltigt vaccinationsintyg mot Gula febern

 9. Comet Beställningsformulär

  Uppvisa Comet-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 10. Sökande som ansöker om visum för första gången

  Originalet av sökandens utdrag från belastningsregistret Detta ska ha utfärdats inom de tre senaste månaderna

 11. Sökande som bor i privata hem

  Sökande som bor i privata hem under sin vistelse ska tillhandahålla:

  • En kopia av informationssidan i värdens pass
  • Ett inbjudningsbrev från värden. Brevet ska innehålla sökandens passuppgifter och motsvara det personliga brevet

 12. Barn under 18 års ålder

  Minderåriga under 18 års ålder ska tillhandahålla ett medgivande som intygar resan. Detta medgivande ska:

  • Vara undertecknat av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna vid resa tillsammans med barnet
  • Vara undertecknat av den icke-medföljande föräldern eller vårdnadshavaren vid resa på egen hand, eller med endast en förälder eller vårdnadshavare
  • Innehålla en resplan som anger datum och platserna för besöket
  • Ha översatts till portugisiska
  • Vara bestyrkt av notarie och stämplat av destinationslandets utrikesministerium

Visum Angola

Vet du inte hur ett visum från Angola ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Angola och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Comet digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Comet

Snabbt.  Comet är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Comet kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Comet använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.