Comet InfoBook är en online-plattform för all slags information och dokumentation rörande din destination. Comet InfoBook ersätter eget sökande och långa telefonsamtal, och undanröjer den osäkerhet och dröjsmål som kan uppstå på grund av felaktig eller daterad information.

Genom InfoBook får du komplett, pålitlig och uppdaterad information på ett ställe, enkel tillgång till vår Kundtjänst och ett ständigt aktuellt arkiv av ansökningsblanketter för ditt visum- eller legaliseringsärende. I InfoBook hittar du snabbt fram till rätt dokument och kan enkelt bokmärka, ladda ned och skicka blanketter vidare via e-post till kunder eller medarbetare.

Vi har utvecklat starka rutiner för uppdatering av informationen i vårt system. All fakta baserar sig på den dagliga information vi hämtar från ambassader, konsulat, utrikesdepartement och handelskammare över hela Norden. InfoBook är också vårt eget interna arbetsverktyg, vilket garanterar att informationen alltid är korrekt, uppdaterad och identisk med den information du får vid kontakt med vår Kundtjänst.

Comet Consular Services

Få åtkomst till InfoBook

InfoBook är vår webbaserade informations- och beställningsplattform. Den är gratis att använda och ger dig som företagskund aktuell och fullständig information om vilka konsulära krav som gäller för ditt resmål. Den kan också användas för att beställa våra tjänster.

Få åtkomst nu